top of page

STATISTIKA NENÍ NUDA :)

22.10.2021

Statistika a vývoj cen bytů versus domů v Pardubicích k aktuálnímu období (jaro-podzim 2021). V tabulce vidíme cenu za metr čtvereční u bytu a druhý obrázek je u rodinného domu. Je zde velký rozdíl, což nám ukazuje zcela nelogickou situaci, kdy byt je daleko dražší. A proč? Vždyť ho developer postaví daleko levněji?! Jedna z odpovědí je velká poptávka po bytech. Ať už pro bydlení, nebo jako investice a pochopitelné uložení financí z banky( kde je velká inflace) do nemovitostí (kde nás inflace neohrozí a navíc nám nemovitost v čase vzroste na ceně). Dále je vidět jak dlouho nabízená nemovitost je v inzerci a v jakém měsíci je dobré prodávat/či neprodávat. Pokud budete potřebovat prodávat, ozvěte se. Společně najdeme dle statistik a praxe nejlepší správnou cenu, dobu i strategii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pětiletý časový test se mění na desetiletý (od 1.1.2021)

Prodej nemovitosti je osvobozen od daně z příjmu, pokud mezi jejím nabytím a prodejem uplyne alespoň pět let. Tato lhůta platí pro prodej všech nemovitostí, které jste nabyli do 31. 12. 2020. V případě nemovitostí, které jste nabyli od 1. 1. 2021, platí nově lhůta deset let. Pro osvobození od daně tedy platí pravidlo vlastnictví 5 nebo 10 let (tzv. “časový test”) podle toho, kdy jste dům nebo byt získali.

Daň z příjmů z prodeje nemovitosti se počítá ze zisku, nikoliv z prodejní ceny. Základem pro její výpočet je tedy rozdíl mezi prodejní cenou a částkou, za kterou jste nemovitost koupili nebo jinak nabyli. Teoreticky se může stát, že dům nebo byt prodáte za nižší cenu, než jste jej koupili. Pak žádnou daň platit nemusíte, protože neexistuje základ pro její výpočet.“ 

Dvouleté bydlení v prodávané nemovitosti

Od daně jste osvobozeni také v případě, že jste v nemovitosti před prodejem dva roky bydleli. Pokud je dům nebo byt součástí společného jmění manželů, stačí, že v něm bydlel jeden z nich. V nemovitosti nemusíte mít ani trvalé bydliště, budete však muset prokázat, že jste se v ní skutečně zdržovali po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. To můžete doložit třeba korespondencí, která vám byla na adresu nemovitosti zasílána (účty za telefon, energie, výpisy z banky apod.). Povinnost nahlásit tuto skutečnost finančnímu úřadu máte do konce roku.

Využití prodeje pro uspokojení vlastní bytové potřeby

Třetí možností pro osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti je situace, kdy získané peníze z prodeje využijete pro pořízení nového vlastního bydlení (=uspokojení vlastní bytové potřeby), a to do jednoho roku od prodeje. Nemusí jít jen o koupi nového domu nebo bytu, ale také rekonstrukci, výstavbu nebo koupi pozemku, kde bude zahájena výstavba. Osvobození lze využít i v případě, že jste odpovídající částku na vlastní bytové potřeby vynaložili v roce předcházejícím. Pak ale musíte příjmy z prodeje přiznat finančnímu úřadu a doložit, že jste je použili uvedeným způsobem.

Zavolejte mi a vyřešíme možnosti hned. Tel. 607 140 226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREND DNEŠNÍ DOBY - VIDEOPREZENTACE ! CÍL JE JASNÝ - Z POHODLÍ DOMOVA SI VYBRAT NEMOVITOST

Videoprohlídky jsou skvělou možností, jak potenciálním zájemcům o koupi nemovitosti ukázat všechny přednosti domu, bytu nebo jiných prostor online. Zájemci si díky ní mohou pořádně prohlédnout nemovitost už z pohodlí domova a udělat si tak první obrázek o tom, zda nemovitost odpovídá jejich představám.

Správně natočená video prohlídka může prodej nemovitosti výrazně urychlit a usnadnit, špatně natočená prohlídka může mít ovšem zcela opačný efekt – i sebeatraktivnější nemovitost kvůli ní může přijít o část svých kupců. Věnovat čas a energii opravdu profesionální videoprohlídce se tak vyplatí.

Pro jakou nemovitost je videoprohlídka vhodná?

Obecně se dá říct, že videoprohlídky jsou ideální pro velké a vzdušné nemovitosti v dobrém stavu. Pokud budete chtít natáčet videoprohlídku garsoniéry, malého bytu nebo domku, může se vám stát, že video ještě zkrátí vzdálenosti místností a nemovitost bude vypadat stísněně. U nemovitostí, které nutně vyžadují rekonstrukci pak hrozí, že video ještě více zdůrazní negativa a zájemce odradí.

Vaše nemovitost přiláká daleko více zájemců díky shlédnutí na inzertních portálech než nemovitosti bez kvalitního marketingu. Vždy je dobré se s makléřem který již má zkušenosti domluvit, zda právě Vaše nemovitost je TA správná pro natočení videa a za druhé je také si potřeba uvědomit, že video není levnou záležitostí a proto je důležité si vzájemně sjednat podmínky prodeje a zastupování. Především v tomto případě je důležité si navzájem důvěřovat a mít podepsanou Zprostředkovatelskou smlouvu - Exklusivní. Chceme přece aby byl obchod jak se říká "win-win"( z obchodu profitují obě strany).

Tak hodně štěstí v dnešní době internetu a sejdeme se 1) na síti a za 2) osobně. Budu se těšit!!!

 

 

Od 3.3.2020 📆 se nám všem změnil zákon o realitní činnosti


Realitní makléř je vázaná živnost a proto musí všichni realitní makléři doložit příslušná opatření(zkoušky, doba trvání,   vzdělání..atd).
A teď, těžká otázka🤓: Chcete realiťáka který už vše splňuje a nebo❓

 realiťáka který se teprve školí a připravuje na změnu😂.

 S kým budete v bezpečí⁉️

 P.S. Přítel na telefonu Vám pomůže ☎️ 607 140 226

1.1.2020

Připravuje se realitní zákon

Jelikož se svět stále točí, tak i v naší branži se "něco" mění. Realitní zákon který má přijít v platnost v příštím roce, se častěji diskutuje v médiích, i mezi námi realiťáky. Proč má být, to všichni víme, ale zda "tento"připravovaný zákon pomůže očistit zrno od plev, kdo ví... Netajím se tím, že tomuto nevěřím a že se nic nezmění. 

ALE! Protože jsem profesionál, již nyní jsem se připravila na tento připravovaný zákon a úspěšně složila certifikaci.  Zkouška se skládá ze tří částí. Z písemného testu, z praktické části a ústní. Výsledkem je certifikační diplom, který jsem obdržela. Děkuji tímto ARK Praha za certifikaci:)

7.9.2019

Pojďme si připomenout, co za platby při pronájmu můžeme a nemůžeme požadovat od nájemníka

Vlastnictví bytu, stejně jako jeho užívání přináší i nemalé náklady, na které vlastník bytu hradí správci pravidelné měsíční zálohy. V případě pronájmu bytu se stává pronajímatel „prostředníkem“ mezi správcem a nájemcem při poskytování služeb spojených s nájmem. Chcete se vyhnout konfliktům? V článku se dozvíte, jak správně služby účtovat a najdete v něm i praktické příklady.

Vlastník bytu hradí náklady a služby spojené s užíváním bytu, ale nájemci poskytuje služby spojené s nájmem, což znamená, že pronajímatel hradí více nákladů, než nájemce.

Za služby spojené s užívání nájemního bytu považujeme zejména

 •     Vytápění

 •     Osvětlení a úklid společných prostor v domě

 •     Dodávka pitné vody

 •     Dodávka teplé vody

 •     Odvádění odpadních vod kanalizacemi

 •     Užívání výtahu

 •     Kontrola a čistění komínů

 •     Odvoz splašků a čistění žump

 •     Vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou

 •     Případně další služby, sjednané v nájemní smlouvě

 •     Odvoz odpadu

Mezi služby spojené s nájmem rozhodně nepatří

 •     Fond oprav

 •     Splátka anuity v bytovém družstvu

 •     Rozhlasové a televizní poplatky

 •     Pojištění bytu a domu

 •     Správa bytové jednotky

 •     Odměna statutárních orgánů

 •     Náklady spojené s užíváním nebytových prostor

Tyto náklady musí pronajímatel hradit z utrženého nájmu a nemůže je zahrnovat do služeb spojených s nájmem a následně je nájemci vyúčtovat.

Nejčastější chyby při vyúčtování služeb poskytovaných s nájmem

Nesprávně uvedený seznam poskytovaných služeb spojených s nájmem

Často při sepisování nájemní smlouvy nejsou uvedeny všechny poskytované služby, což při následním vyúčtování může způsobit potíže.

Chybně nastavená výše záloh na služby spojené s nájmem

Při uzavírání smlouvy jsou nastaveny vysoké zálohy na služby, protože je do nich započítán i fond oprav a další platby, které do služeb spojených s nájmem nepatří.

Snaha vyúčtovat služby, které nejsou dle nájemní smlouvy poskytovány

Pronajímatelé do služeb spojených s nájmem bytu zahrnou například fond oprav, pojištění domu a bytu, poplatek za správu bytu a jiné náklady, které souvisí s vlastnictvím bytu nebo domu, nikoliv přímo s nájmem.

Předložení vyúčtování mezi vlastníkem bytu a správcem nájemci k úhradě

Tímto způsobem si často pronajímatelé usnadňují prácí a předkládají vyúčtování od správní firmy, společenstvím vlastníků nebo bytových družstev přímo nájemci s tvrzením, že to je jejich nedoplatek.

Jak se vyúčtování provádí?

Podkladem pro vyúčtování služeb je vždy seznam nákladů spojených s užíváním bytu za dané období, kterým je obvykle kalendářní rok, dále přehled záloh uhrazených nájemcem nebo podnájemcem na tyto služby a nájemní nebo podnájemní smlouva společně s předávacím protokolem se stavy poměrových měřidel (voda, topení). V nájemní nebo podnájemní smlouvě musí být přesně uvedeny veškeré poskytované služby spojené s nájmem, a zda se tyto služby vyúčtovávají, nebo zda se hradí paušálně.

Samotné vyúčtování se provádí tak, že se sečtou náklady za poskytnuté služby spojené s nájmem, připadající na daný rok a odečte se součet přijatých záloh na tyto služby od nájemce. Výsledkem je pak přeplatek nebo nedoplatek, který je splatný obvykle do 15 dnů od předložení vyúčtování nájemci.

Náklady na služby rok 2012 – příklad byt 3+1 Praha 5, Stodůlky

Teplo15 000 Kč

TUV (teplá užitková voda)16 000 Kč

SUV (studená užitková voda)4 500 Kč

Úklid1 800 Kč

Výtah1 600 Kč

STA (společná TV anténa)10 Kč

Odpad1 800 Kč

Společná elektřina230 Kč

Celkem náklady za služby40 940 Kč

Zaplacené zálohy12 x 2 500 Kč30 000 Kč

Přeplatek (-) / nedoplatek (+)10 940 Kč

Vyúčtování služeb spojených nájmem bytu za část roku

Výše uvedeným způsobem je možné vyúčtovat služby spojené s nájmem pouze v případě, že doba nájmu je shodná s účetním obdobím, tedy od 1. ledna do 31. prosince daného roku. V praxi tomu tak nebývá a je třeba dělat vyúčtování pouze částečné, kdy stanovíme koeficient představující poměr, který připadá na daného nájemce nebo podnájemce.

Způsob stanovení koeficientů pro různé druhy služeb

Náklady na vytápění

Pro určení koeficientu v případě, že není možné stanovit spotřebu pomocí poměrových měřidel např. kalorimetry, použijeme tabulku energetické náročnosti jednotlivých měsíců stanovené v příloze č. 3. vyhlášky č. 372/2001 Sb., kde výsledný koeficient získáme prostým sečtením procenta nákladů za měsíce, kdy nájemce nebo podnájemce byt užíval. Pak tedy nájemce, který započal nájem např. od 1. 6. 2012 má povinnost hradit náklady za měsíce červen až prosinec, tedy 40 % ročních nákladů za vytápění.

Dodávka pitné vody, dodávka teplé vody, odvádění odpadních vod kanalizacemi

U těchto poskytovaných služeb lze předpokládat, že v bytě jsou instalovány poměrové vodoměry a existuje zápis o počátečních stavech, kdy podkladem pro stanovení nákladů je změřená spotřeba například studené vody vynásobená jednotkovou cenou za m3 studené vody.

Ostatní náklady

U nákladů za služby, které nejsou přímo měřitelné (např. užívání výtahu, spotřeba společné el. energie atd.), koeficient stanovíme jako podíl měsíců, po které nájemce byt nebo dům užíval, a počtu měsíců v roce (tedy 12).
Pokud budeme chtít vyúčtovat služby nájemci nebo podnájemci, který užíval byt například od června 2012 a spotřeboval 65 m3 TUV a 48 m3 SUV, provedeme vyúčtování následujícím způsobem:

Příklad byt 3+1 Praha 5, Stodůlky, nájem od 1. 6. 2012

Výpočet spotřeby dle poměrových měřidel

TUV

Spotřeba celkem 80 m3

Náklad na m316 000 Kč / 80 m3 = 200 Kč / m3

Spotřeba červen až prosinec 201265 m3

Náklady připadající na nájemce 65 m3 x 200 Kč / m3 = 13 000 Kč

SUV

Spotřeba celkem 95 m3

Náklady m34 500 Kč / 77 m3 = 58 Kč / m3

Spotřeba červen až prosinec 201248 m3

Náklady připadající na nájemce

48 m3 x 58 Kč / m3 = 2 874 Kč

 

Náklady na služby rok 1. 6. 2012 do 31. 12. 2013

SlužbaNákladyKoeficientČástka

Teplo15 000 Kč40 % (1.6. až 31.12.)6 000 Kč

TUV 65 m3 x 200 Kč/m313 000 Kč

SUV 48 m3 x 58 Kč/m32 874 Kč

Úklid1 800 Kč6/12900 Kč

Výtah1 600 Kč6/12800 Kč

STA10 Kč6/125 Kč

Odpad1 800 Kč6/12900 Kč

Společná elektřina230 Kč6/12115 Kč

    

Celkem náklady za služby  24 594 Kč

Zaplacené služby6x2 500 Kč15 000 Kč

 Přeplatek (-) / nedoplatek (+)9 594 Kč

 

Vyúčtování služeb při prodeji bytu

Tento způsob vyúčtování lze analogicky použít i při prodeji bytu v průběhu roku, pouze se rozšíří rozsah vyúčtování o další poskytnuté služby, které jsou uvedeny na evidenčním listě daného bytu. Někteří správci jsou schopni vyúčtování při prodeji bytu rozdělit mezi původního a nového vlastníka.

XXX

Trendy dnešní doby- videoprezentace, kvalitní fotografie, marketing na sociálních sítích......

Jak pomáhá video při prezentaci nemovitosti?

aneb již zde se rozhodněte s kým chcete spolupracovat:)

30.3.2019 

Prezentace prodávané nemovitosti je jednoznačně stěžejní. Vlastnit můžete i naprosto exkluzivní nemovitost, ale pokud nebude kladen ten správný důraz na její prezentaci na trhu, prodej může být jen velmi složitý, takřka nemožný.

V poslední době se ukazuje, že nemalou roli při prezentaci hrají vedle kvalitních fotografií či popisu, také videa (videoprezentace a videoprohlídky). Proč tomu tak je? 

V první řadě jde jednoznačně o emoce, na které se prostřednictvím videa snažíme zapůsobit u potenciálního kupce. Inzerát, byť se sebekvalitnějšími fotografiemi (které jsou nezbytností a měly by být standardem), je stále jen inzerát plný různých parametrů a celkem strohých informací. Někomu to samozřejmě stačí, ale většina z nás chce o dané nemovitosti vědět co nejvíce, než se za ní vypraví nebo bude uvažovat o koupi. Video v první řadě nabízí mnohem širší pohled na prezentovanou část nemovitosti, lépe se tedy díky tomu dokážete orientovat v prostoru a dispozici. Tím si spíš představíte, jak například zde budujete svůj domov, což je přesně to působení na emoce, které je žádoucí. Ne nadarmo se říká, že máte způli prodáno, jakmile si zájemce například začíná představovat, jak rozestaví nábytek v právě prohlíženém bytě. Dá se také říci, že video může všem zúčastněným ušetřit mnoho času. Kvalitně zpracovaná videoprohlídka může být natolik efektivní, že kupec je i bez přímé prohlídky rozhodnut, že má zájem a na místo jede už víceméně jen učinit konkrétní nabídku. Nebo naopak přijde na to, že daná nemovitost není pro něj vhodná, na prohlídku se raději vůbec nevydá a dá tak možnost jiným zájemcům.


Samotné fotografie mohou být pořízeny velice účelově. Schválně z nich mohou být vynechány určité problematické části prezentované nemovitosti (nevzhledná skvrna na stěně, odhalené dráty, špatný výhled atd.). Video z nemovitosti více odhaluje a opět kupci dokresluje celkový dojem. Díky tomu bude mít také větší důvěru v makléře a prodávajícího, protože se nebojí ukázat holou pravdu toho, co prezentují.

Video samozřejmě má dále také tu výhodu, že do vnímání zapojuje více smyslů, konkrétně zde navíc kromě zraku i sluch. Ve videu může být zakomponována buď vhodná hudba nebo také komentář makléře či prodávajícího. Zde se nabízí prostor pro uvedení dalších doplňujících informací, které například v inzerátech nejsou nebo nemohou být. Ve videu se dá přesně komentovat to, co si divák prohlíží a upozorní vás na věci, které vám z pouhého prohlížení fotografií či čtení popisu mohou snadno uniknout.

 

Zakomponování videoprohlídky či videoprezentace je tedy jednoznačně výhodou, která bude při prodeji na vaší straně. Ocení ji určitě i samotný zájemce, který hned v prvopočátku dostane maximum informací. Je tedy na místě vybírat takového partnera pro prodej nemovitosti, aby zvládnul i toto. Dnes je bohužel stále mnoho makléřů či realitních kanceláří, které si stále nedávají dostatečně záležet na samotných fotografiích, o videu nemůže být ani řeč.

Zde je ukázka videoprezentace:

Certifikace_edited.jpg
76189804_2679104688977764_32620027376167
Vázaná živnost.jpg
Byt 4+KK/96m2 Pardubice

Byt 4+KK/96m2 Pardubice

Přehrát video